nate-banner-1.png

Augusztus 23-án lezajlott a Kastélyparkba tervezett beruházással kapcsolatos kerekasztal-beszélgetés 1. fordulója.

Feltettük a kérdést: 

Hogyan egyeztethető össze a jövedelemfokozás céljából tervezett környezet- és természetrombolás a környezettudatos és természetkedvelő cserkész gondolkodással? 

A cserkészek elismerték, hogy növekszik a környezetterhelés, de szerintük ezt ellensúlyozza, hogy sok fiatalt nevelnek környezettudatos szemléletre. Felmerül a kérdés, hogy mennyire elfogadható a környezet rombolása annak érdekében, hogy több fiatalt nevelhessenek környezettudatos szemléletre. Véleményünk szerint nem elfogadható. 

A Kastélypark helyi védettségű terület, az Önkormányzat erről szóló rendelete szerint (Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004. (III. 05.) sz. Kt. rendelete Nagykovácsi helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védelméről, 9. § (1): 

„Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely a védelem alá vont természeti érték állapotát közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja, vagy veszélyezteti. Gondoskodni kell a védett természeti érték fennmaradásához szükséges természetvédelmi feltételek, így többek között a talajviszonyok és a vízháztartás megőrzéséről.”

A tervezett beruházás semmibe veszi ezt a rendeletet. A tervek szerinti beruházás, és az azt követő működtetés lényeges változásokat okoz a területen, az ott kialakult ökoszisztéma jelentős sérüléseket fog szenvedni. A Pest Megyei Kormányhivatal ennek ellenére elfogadta a tervekhez készült környezetterhelési tanulmányt, ami a tervezett üzemeltetés hatásait nem vizsgálja. Ezt a határozatot az Önkormányzat is, és a NATE is megtámadta, egyelőre várjuk a bíróság döntését.

Nagyobb látószögből nézve az ehhez a beruházáshoz felhasznált természeti erőforrások szintén hatással vannak a környezetre, és az ugye nyilvánvaló, hogy nem javítják. Mind az építkezés, mind az üzemeltetés ökológiai lábnyoma és egyéb környezetterhelése a beruházás korlátozott társadalmi hasznával szembeállítva bírálható: tiz-húszezer cserkész környezettudatossá nevelése ezen az áron a képmutatást, hamis tudatot erősíti, tetejébe kétséges, hogy ehhez szükség van-e annyi plusz pénzre, mint amit ki akarnak hozni ebből a monstrumból.

A cserkészek elmondása szerint a beruházás egyik fontos célja, hogy olyan bevételekre tegyenek szert, amiből majd finanszírozni tudják a Kastély következő felújítását. A 2,5 Mrd Ft állami támogatással történt előző felújítás 2018-ban fejeződött be. Ha ez tisztességesen megtörtént, akkor nem várható, hogy a következőre hamarosan sor kell, hogy kerüljön. 

Felmerül a kérdés, hogy nem járna-e mindenki – még a cserkészek is - jobban, ha az erre a beruházásra szánt pénzt a cserkész mozgalom küldetésének megfelelő célokra fordítanák, és a kastélyparkban csak a legszükségesebb fejlesztéseket, felújításokat valósítanák meg? A Magyar Cserkészszövetség az elmúlt néhány évben mindig nyereségesen gazdálkodott, mire lenne jó egy ekkora beruházást a nyakukba venni? Nem lenne jobb, ha a beruházással lekötött szellemi erőforrásaikat is küldetésük szolgálatába állítanák? Biztosan lehet olyan programokat szervezni, olyan programoknak tered adni, amelyekhez nincs szükség nagyobb szállodára, outdoor központra, kalandparkra. 

Ráadásul úgy tűnik, hogy a vírus újabb és újabb variánsai erősen elhúzódóvá teszik a járványidőszakot. Annyira tönkretettük már a természetet, lecsökkentettük a vadon élő állatok életterét, hogy számítani kell arra, hogy a jövőben időről időre elő fog fordulni hasonló időszak, amely a mozgást korlátozza. Ez erősen megkérdőjelezi a beruházás tervezett eredményességét is.

A már napjainkban is világszerte érzékelhető klímaváltozás hatásai minden valószínűség szerint minket sem fognak elkerülni. Ha nem készülünk fel  erre, kellemetlen meglepetésként fogjuk megélni a bekövetkező eseményeket. Célszerű lenne elkerülni minden olyan beépítést, amely a természetes védekezést akadályozza. A kastélypark fái hatalmas lombozatukkal árnyékot adnak és oxigént termelnek. Kivágásuk esetén, még ha újakat ültetnek is helyettük, jó ideig nem adnak árnyékot. A szokatlanul nagy esőzések okozhatnak váratlan helyzeteket, ha a talaj elnyelő képességét akadályozzuk lefedésével, nem lesz képes elnyelni a csapadékot, s fakivágásokkal jelentősen csökkennek a terebélyes gyökérhálózat is, amely a lezúduló vizet felszívhatná.

Az volna a kívánatos, hogy a meglévő épületek megfelelő korszerűsítésével és megfelelő üzemeltetésével érjék el a céljukat a cserkészek, ezzel fenntartható maradna a környezet. Így lehetőségük lenne a környezeti nevelés helyszíni oktatására.

A tervezett beruházásról a NATE honlapján található egy részletes cikk: https://nate.hu/index.php/lakokornyezet/epuletek/21-nagykovacsi-kastelypark.

A találkozóról készült emlékeztető pedig az ÖsszeKovácsoló Egyesület honlapján olvasható: https://www.osszekovacsolo.hu/hu/temak/kastely/kastelypark-kerekasztal-1-talalkozo-65?fbclid=IwAR3__d9EifqIgmU1xb1KM0pqXPF3Keyd4dU20Xl1kE2whxlQe79heZZNGs8

Vojczek Judit, Bárdos Zsuzsa, Csanádi Mária, Lakatos Péter

Nincs hozzászólás

Új hozzászólás

Válasz erre: Some User