nate-banner-3.png

2021. november 4-én lezajlott a kastélypark bővítéséről szóló II. kerekasztal beszélgetés is. Ezen az alkalmon kevesebben vettünk részt, mint az előzőn.

Szórád Előd, a Cserkészingatlanok Nonprofit Kft vezetője részletesen ismertette a terveket, amelyek itt https://lechnerprojekt.hu/nagykovacsi/ megtekinthetők.  A tervek első ránézésre tulajdonképpen jól hangzanak, jó ötletnek tűnnek, de ahogy azt már az I. kerekasztal után leírtuk, egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy a Kastélypark helyi védettségű terület, és az Önkormányzat erről szóló rendelete szerint (Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004. (III. 05.) sz. Kt. rendelete Nagykovácsi helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védelméről, 9. § (1): 

„Tilos minden olyan tevékenység folytatása, amely a védelem alá vont természeti érték állapotát közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja, vagy veszélyezteti. Gondoskodni kell a védett természeti érték fennmaradásához szükséges természetvédelmi feltételek, így többek között a talajviszonyok és a vízháztartás megőrzéséről.”

A terveket látva biztos, hogy a tervezett bővítések megvalósulása esetén nem maradnának fenn a védett természeti értékek. Az Önkormányzat megbízásából idén nyáron elkészült botanikai és zoológiai felmérés szerint a közel 10 hektáros kastélypark jelentős természetvédelmi értéket képvisel, két védett növény- és 68 védett állatfajjal. A jórészt hazai fafajokból álló foltokban a nagyméretű fák szintén rendkívüli értéket képviselnek.

A tervek szerint a fő parkoló éppen a botanikai jelentés szerinti egyik legértékesebb élőhely folt mellett kerülne kialakításra, a parkolóból kiálló autók kipufogógáza pont ezekre a növényekre jutna.

Újra feltettük a kérdést: mennyivel vinné közelebb a cserkészeket küldetésük – amely magában foglalja a természet és az emberek védelmét is – teljesítéséhez ez a bővítés? Elmondtuk azt is, hogy véleményünk szerint nekik kell hitelt érdemlően bizonyítaniuk azt, hogy a bővítés megvalósulása és a későbbi működés során nem veszélyezteti a védett területet. A NATE továbbra is tiltakozik a bővítés ellen.

A cserkészek szerint azért van szükség erre a bővítésre, hogy fenn tudják tartani a kastélyt, a kastélyparkot. Felvetettük, hogy minél nagyobb egy intézmény, annál több erőforrás szükséges a fenntartásához. Rentábilis fenntartásához viszont olyan mértékű látogatottságra, kihasználtságra lenne szükség, ami bizonyosan károsítja a védett környezetet. A cserkészek azt mondják, szeretnék saját munkájukkal kitermelni a fenntartás, esetleges későbbi fejlesztések költségeit. Ez elég álságosnak hangzik tudván, hogy sok milliárdos ígéretük van a bővítésre. Igazán cserkészhez méltó az lenne, ha nem ajándék pénzből, hanem tényleg saját erőből fejlesztenék a parkot – ahol fejlesztés alatt nem a bővítést értjük, és addig nyújtózkodnának, amíg a saját takarójuk ér. Koskovics Éva elmondta, hogy ő több hasonló, szépen kidolgozott üzleti tervet látott már, ami végül kudarcba fordult, olyan esetekben is, amikor a megvalósításhoz – ahogy ebben az esetben is – ajándék pénzt kaptak. Hosszú távon nem látja fenntarthatónak ezt a tervet.

A végeredmény az lenne, hogy tönkretettek egy gyönyörű, védett környezetet a semmiért.

A kerekasztal résztvevői közül ki-ki másképpen viszonyul a tervezett bővítéshez. Van, aki szerint jó ötlet a (gigantikus) outdoor központ, mert milyen jó lenne, ha lenne egy hely, ahol a turistákat fogadni lehetne. Hát, nem tudom. Nagykovácsiba főként kirándulók jönnek. Mi nagyon sokat kirándulunk, de még sehol nem jutott eszünkbe, hogy egy „fogadóhelyet” keressünk. És nem tapasztaltuk, hogy kirándulók azzal lennének elfoglalva, hogy vajon hol fogadják őket egy településen.

Másvalaki véleménye szerint a szálloda jó ötlet, de az outdoor központra semmi szükség, és szolgálati lakásokra sem. Az is elhangzott, hogy ha ez a bővítés megvalósul, nehezen lehet majd tartani azokat az ígéreteket, hogy pl. csak bizonyos számú autó parkoljon a parkban, és egy nagyobb vagy több párhuzamos rendezvény esetén az egész park tele lesz autóval. A bővítések megvalósulása esetén az egész kastélypark elveszíteni azt a hangulatát, jellegét, ami miatt idejönnének az emberek.

Az önkormányzatot képviselő alpolgármester szerint ki kellene tágítani ezt a beszélgetést a lakosság felé, és a cserkészektől várnak egy alternatív tervet, mert ezt a jelenlegit az önkormányzat által lefolytatott konzultáció szerint a lakosok többsége elutasítja. A cserkészek elmondták, hogy ezt a tervet ők végig egyeztették a hivatal munkatársával, a főépítésszel, és mindig zöld lámpát kaptak, azért folytatták. Ha ez valóban így van, rendkívül sajnálatos és véleményem szerint elfogadhatatlan az, hogy a település főépítésze sem vette figyelembe a helyi védettségről szóló rendeletet. Vagy lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy egy ekkora bővítés megépítése és működtetése nem fogja károsítani a védett területet?

Nincs hozzászólás

Új hozzászólás

Válasz erre: Some User