nate-banner-1.png

Az egyesület rendes tagja lehet mindenki, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja. A rendes tag felvételéről a tagfelvételét kérő kérelmére az elnökség dönt. A tiszteletbeli és pártoló tag felvétele tárgyában a közgyűlés határoz.

Ha csatlakozni akar a NATE-hoz, kérjük, töltse le a csatlakozási nyilatokozatot és írjon, vagy keresse meg a vezetőség bármelyik tagját.