Lakópark a Júlia majorban

Megelégedéssel vettük tudomásul, hogy a Petneházi réten, a Júlia majorban tervezett lakópark építési munkálatok továbbra sem valósulhatnak meg. Korábbi hosszadalmas közbenjárásunk és a hatóságok intézkedésének következményeként a Budakörnyéki Földhivatal 2008. február 11-én bejegyezte az érintett ingatlanokra a védett terület megjelölést. Ezen ingatlanok most már az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint is országos természetvédelmi oltalom alatt állnak a 9/1978 OKHT határozat és az 5/1991 (III.22.) KTM rendelet rendelkezései alapján. A védettség tényének ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésével egy hosszú folyamat végére remélhetőleg pont kerül.

Ennek előzménye, hogy a Minisztérium listáján védettség alatt álló területről a védettség jelölése a telekkönyvi hivatalban véletlenül lemaradt, ez vezetett félreértésekre és perre. Ezt a témát a sajtó nyilvánossága elé is tártuk (Magyar Narancs, XVIII. évf- 51-52 sz. 18-19. old.).

http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=14041

Tovább az eszköztárra